Disclaimer en copyright

Status Online B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de producten van Status Online B.V. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

© Status Online B.V., januari 2011. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Status Online B.V. Wilt u teksten en/of beelden overnemen, opslaan en/of verspreiden, dan kunt u contact opnemen met info@statusonline.nl, of via de contactpagina.


© 2007-2018, Status Online B.V. info@statusonline.nl. Op de inhoud en vormgeving van deze site berust auteursrecht.