Functionaliteiten en modules

Functionaliteiten

Beheerpanel
Via het beheerpanel kunt u StatusOnline inrichten om het systeem af te stemmen op uw organisatie. U voert bijvoorbeeld in met welke statussen u wilt werken. U kunt er ook de autorisatie mee regelen. Wat mogen ingelogde medewerkers zelf wijzigen en wat niet?

RoosterView
RoosterView is een eenvoudige maar uiterst effectieve tool om een overzicht te krijgen van de bezetting in een bepaalde periode. Ingelogde medewerkers kunnen hun status online invullen. U ziet in één oogopslag wie beschikbaar is en wie niet, en welke functies zij (kunnen) vervullen.

Historie
In de historie wordt de beschikbaarheid opgeslagen. U kunt zodoende een rapport genereren van de bezetting in een bepaalde periode. De lay-out daarvan is flexibel: u kunt sorteren op naam, functie, datum en status.

Modules

Bezettingsbewaking
Als u de bezettingsbewaking op actief zet, controleert het systeem iedere 30 seconden de bezetting. Dreigt een – door u ingestelde – kritieke onder- of bovengrens bereikt te worden, dan geeft het systeem een signaal. Naar wens kunt u (automatisch of handmatig) een waarschuwings-sms laten uitgaan naar – door u aangevinkte – personeelsleden.

WebView
Wilt u een overzicht van de statussen van uw medewerkers, dan klikt u eenvoudig op WebView. De weergave is afhankelijk van uw instellingen. Misschien vindt u het praktisch om ook de telefoonnummers van uw mensen erin op te nemen. Of om elke status te markeren met een kleur.

WebCount
Deze module biedt de mogelijkheid een of meer statussen te tellen. Bijvoorbeeld per functie. Er kan dus geteld worden hoeveel chauffeurs afwezig zijn. Of hoeveel storingsmonteurs over tien minuten beschikbaar zullen zijn. Hoe de informatie wordt weergegeven, kunt u zelf bepalen. Want het font, de lettergrootte en de kleur zijn in te stellen. De gegevens worden iedere 20 seconden (instelbaar) geüpdatet.

WebCombi
WebCombi combineert de modules WebView en WebCount, wat resulteert in één duidelijk én actueel totaaloverzicht. U ziet dus zowel de persoonslijst als de telling – die iedere 20 seconden (instelbaar) ververst wordt.

Het menu dat zichtbaar wordt na het inloggen, verschilt van gebruiker tot gebruiker. Dat heeft te maken met de modules die actief zijn, maar ook met de bevoegdheden van de medewerker.

De lay-out van StatusOnline® wordt verzorgd door de gebruiker. Wilt u wel of geen achtergrondkleur? Welk font vindt u prettig leesbaar – en hoe groot moet de letter zijn? Zo is de weergave dus voor ieder bedrijf anders: wat betreft inhoud maar ook qua opmaak!.


© 2007-2018, Status Online B.V. info@statusonline.nl. Op de inhoud en vormgeving van deze site berust auteursrecht.